Warning (2): PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.
 (trying to connect via tcp://127.0.0.1:3306) [CORE\Cake\Model\Datasource\Database\Mysql.php, line 177]
Errors :: Rezerwacja internetowa

Errors

Missing Database Connection

Error: A Database connection using "Mysql" was missing or unable to connect.
The database server returned this error:

Notice: If you want to customize this error message, create app\View\Errors\missing_connection.ctp

Stack Trace

 • CORE\Cake\Model\Datasource\DboSource.php line 262Mysql->connect()
 • CORE\Cake\Model\ConnectionManager.php line 107DboSource->__construct(array)
 • CORE\Cake\Model\Model.php line 3288ConnectionManager::getDataSource(string)
 • CORE\Cake\Model\Model.php line 1107Model->setDataSource(string)
 • CORE\Cake\Model\Model.php line 3310Model->setSource(string)
 • CORE\Cake\Model\Model.php line 2750Model->getDataSource()
 • CORE\Cake\Model\Model.php line 2722Model->_readDataSource(string, array)
 • APP\Controller\LanguagesController.php line 119Model->find(string)
 • [internal function]LanguagesController->select()
 • CORE\Cake\Controller\Controller.php line 490ReflectionMethod->invokeArgs(LanguagesController, array)
 • CORE\Cake\Routing\Dispatcher.php line 187Controller->invokeAction(CakeRequest)
 • CORE\Cake\Routing\Dispatcher.php line 162Dispatcher->_invoke(LanguagesController, CakeRequest, CakeResponse)
 • APP\webroot\index.php line 92Dispatcher->dispatch(CakeRequest, CakeResponse)